κοιν-ωφελία

[1470] κοιν-ωφελία, ἡ, = κοινωφέλεια, E. M 462, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1470.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika