κοιρανία

[1470] κοιρανία, , Herrschaft, Macht, Gewalt; νεύματι κοιρανίης Ep. in stat. athl. 29 (Plan. 358); ἔλλαχε κοιρανίην ἀνέμων D. Per. 464.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1470.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: