κοκκίον

[1471] κοκκίον, τό, dim. von κόκκος, bei den Aerzten, Pillen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1471.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: