κοκκυστής

[1471] κοκκυστής, , der Kräher, Kreischer, Schreier, Timon Phlias. bei D. L. 9, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1471.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: