κολάκευμα

[1472] κολάκευμα, τό, die Schmeichelei, die Schmeichelworte; Xen. Oec. 13, 12; Plut. Demetr. 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: