κολάστειρα

[1472] κολάστειρα, , Iem. zu κολαστήρ; ἀμπλακίας Antp. Sid. 88 (VII, 425).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: