κολέω

[1473] (κολέω wird als Stammwort von βουκόλος, βουκολέω, κόλαξ u. ähnl. angenommen. Vgl. colo und κόλον.)

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1473.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika