κολαβρίζω

[1472] κολαβρίζω, eine Art Waffentanz tanzen, Hesych. – Nach Smd. u. Zon. auch = verhöhnen, verspotten; οἰκέτας Ath. VIII, 364 a, em. für καλαμυρίζουσι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: