κολαφιστικῶς

[1472] κολαφιστικῶς ἅπτεσϑαί τινος, Iem. eine Ohrfeige geben, K. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: