κολεκτρυών

[1472] κολεκτρυών oder κολοκτρυών, όνος, f. L. für κἀλεκτρυών Ar. Ran. 933; nach dem Schol. 930 auch v. l. für ἱππαλεκτρυών.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: