κολοβ-ώδης

[1474] κολοβ-ώδης, ες, = κολοβός; δάκτυλοι Polemon physiogn. 1, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1474.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: