κολοκυνθίς

[1474] κολοκυνθίς, ίδος, ἡ, die Koloquintenpflanze u. ihre Frucht, Galen. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1474.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: