κολοκυνθιάς

[1474] κολοκυνθιάς, άδος, ἡ, βρωτύς, aus Kürbiß bereitete Speise, Pallds. 27 (XI, 371).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1474.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: