κολοσσηνός

[1475] κολοσσηνός, nach der Stadt Kolossä in Phrygien benannt; Farbe der Wolle, Strab. XII, 579.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1475.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: