κολπο-ειδής

[1475] κολπο-ειδής, ές, busenartig; χωρίον Ael. H. A. 14, 8; – adv., κοιλαίνεσϑαι Strab. IX, 390.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1475.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: