κολόκυνθος

[1474] κολόκυνθος u. κολόκυντος, ὁ, = κολοκύνϑη, vgl. Lob. zu Phryn. 437.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1474.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: