κομιδῇ

[1477] κομιδῇ, adverbial gebraucht, auch κομιδῆ geschrieben, mit Sorgfalt, sorgfältig, ganz u. gar, vollends; ἀλλ' ἔστιν κομ. μεσημβρία Ar. frg. 125; κομ. ἀτέχνως ἐπ' αὐτὴν ἔρχεται Plat. Gorg. 501 a; ὅταν ᾖ κομιδῇ ἕτερον, wenn es etwas ganz Anderes ist, Theaet 159 a; κομιδῇ μεϑύειν Conv. 215 d; – öfter in bejahender, bekräftigender Antwort, κομιδῇ γε, κομιδῇ μὲν οὖν, jawohl, gewiß, allerdings, z. B. Ar. Plut. 833, Plat. Theaet. 155 a Rep. IV, 442 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1477.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: