κομιστικός

[1478] κομιστικός, pflegend, stärkend, Hippocr.; führend, Harpocr., von Schiffen, aus Hyperid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: