κομπ-ώδης

[1479] κομπ-ώδης, ες, großprahlerisch; κομπωδεστέραν ἔχων τὴν προςπ οίησιν Thuc. 2, 62; τὸ κομπῶδες 5, 68; καὶ σοβαρόν Plut. Sull. 16; κραυγαὶ κομπώδεις Them. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika