κομψο-λογέω

[1480] κομψο-λογέω, sein u. witzig reden, Aristocl. bei Eus. pr. ev. p. 760 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: