κονταριο-θήκη

[1482] κονταριο-θήκη, , Behältniß zum Folgdn, Schol. Opp. Hal. 2, 356.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: