κοπίς

[1482] [1482] κοπίς, , Schlachtmesser, Opfer-, Kuchen-, Henkermesser; μάχαιρα, Eur. Cycl. 240; Ar. bei Poll. 10, 104; vgl. Ath. IV, 169 b; μαγειρική Plut. Lyc. 2 u. sonst; φονία Add. 3 (VI, 228); – der kurze, krumme Säbel der Barbaren, bes. der Perser, Xen. Cyr. 2, 1, 9 u. öfter; Plut. Alex. 16; neben ἀκινάκης, Aristid. 18; vgl. Curt. 8, 14; αἱμαλέαι, Leon. Tar. 23 (VI, 129); – übertr. nennt Demosthenes den Phocion ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπίς, Plut. Phoc. 5; – κέντροιο κοπίς, vom Stachel des Skorpions, Nic. Ther. 780. – Bei den Lacedämoniern hieß so eine gewisse Mahlzeit, die man an einem Feste Fremden vorsetzte, Eupol. u. Cratin. Ath. IV, 138 e, vgl. Polemo ib. II, 56 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1482-1483.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika