κοπιάω

[1482] κοπιάω, = κοπάζω, ermüden, matt, auch satt und überdrüssig werden; Ar. Th. 795; ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν κοπιᾶς Av. 734; ὅταν κοπιάσωσι διὰ τὸ μὴ κοιμηϑῆναι Arist. H. A. 8, 26; Sp., wie Polem. 2, 18; Ep. ad. 81 (XI, 56); κοπιῶ τὰ σκέλη Alexis bei D. L. 3, 27; τὰς σιαγόνας Clearch. Ath. IX, 416 b; auch ζῶν, Asc lpds 8 (XII, 46); vgl. Plut. reg. apophth. Them. p. 115. – Im N. T. = arbeiten, sich anstrengen, Matth. 6, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: