κοπρέω

[1483] κοπρέω, = κοπρίζω, mit Mist düngen; alte v. l. für κοπρίσσοντες Od. 17, 299 war κοπρήσοντες, von Bekker wieder aufgenommen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1483.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: