κοπρο-φορέω

[1483] κοπρο-φορέω, Mist tragen. Bei Ar. Equ. 295 wird auf διαφορήσω σ' εἴ τι γρύξεις erwidert κοπροφορήσω σ' εἰ λαλήσεις, Droysen »ich zerreiß dich« – »ich bescheiße dich«; Suid. erkl. κόπρῳ πληρώσω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1483.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: