κοπρ-αγωγός

[1483] κοπρ-αγωγός, Mist führend; γαστέρες Plat. com. bei Poll. 7, 134, ῥιπὶς κοπρ. Crates com. ib. 10, 175.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1483.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: