κορακο-ειδής

[1484] κορακο-ειδής, ές, rabenartig; ὄρνιϑες Arist. H. A. 1, 1; Galen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1484.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: