κορδύλος

[1485] κορδύλος, , auch σκορδύλος, ὁ, eine kleine Wassereidechse, Arist. part. anim. 4, 13 H. A. 8, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: