κορδᾱκίζω

[1485] κορδᾱκίζω, den Kordaxtanz tanzen, VLL.; neben ὀρχεῖσϑαι, D. Cass. 59, 27; Alc. 3, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: