κορκορυγέω

[1486] κορκορυγέω, ein onomatopoetisches Wort, wohl nur im compositum διακορκορυγέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: