κορο-πλαθικός

[1487] κορο-πλαθικός, ή, όν, zum Puppenbilden gehörig, Sp.; ἡ κοροπλαϑική, scil. τέχνη.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1487.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: