κορσεῖον

[1487] κορσεῖον, τό, nur im plur., die Schläfen, Nic. Al. 135, auch κόρσεα, 414.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1487.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: