κόθ-ουροι

[1465] κόθ-ουροι, heißen bei Hes. O. 306 die κηφῆνες, Drohnen, eigtl. denen der Schwanz beschnitten, verstümmelt ist, ohne Stachel, vgl. κόλουρος. Andere leiteten es von κεύϑω ab, ὅτι κεύϑουσι τὴν οὐρὰν ἢ τὸ κέντρον, u. wollten κούϑουρος schreiben. Die Erkl. ἀεργός bezieht sich nur auf die Drohnen, u. eine Ableitung von κοϑώ, = βλάβη, also = κακοῠργος, ist unstatthaft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1465.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika