κόλαξ

[1472] κόλαξ, ακος, ὁ, Schmeichler, Schmarotzer, der seines eigenen Vortheils wegen Anderen schmeichelt, vgl. Arist. Eth. 2, 7. 4, 3. 6; – auch = παράσιτος, Ath. VI, 236 e; vgl. Plut. de discr. adul. et am. – Vielleicht von κόλον, Speise; nach Ath. VI, 258 b von κολλᾶν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika