κόλασις

[1472] κόλασις, , Züchtigung, Strafe u. Zurechtweisung, um zu bessern; Plat. Prot. 323 e; κολαζέσϑωσαν ταῖς αὐταῖς κολάσεσιν Legg. XI, 932 c; vgl. Arist. rhet. 1, 10, wo es von τιμωρία unterschieden wird. – Auch von Bäumen, Beschränkung, Beschneidung, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: