κόλλησις

[1473] κόλλησις, , das Anleimen, Festverbinden; auch vom Metall, Anlöthen, σιδήρου Her. 1, 25; Paus. 10, 6, wo man es für Damasciren erkl. will; vgl. Plut. κόλλησιν σιδήρου καὶ στόμωσιν πελέκεως, Conv. sept. sap. 13; Arist. rhet. 3, 2 u. A. – Bei den Rhetoren eine Figur, Rhett. III, 436 VII, 1320. – Später auch übertr., die Eintracht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1473.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: