κόμμωμα

[1479] κόμμωμα, τό, das Geputzte, künstlicher Schmuck, Putz; τῇ ἱστορίᾳ τὰ τῆς ποιητικῆς κομμώματα εἰςάγειν Luc. hist. conscr. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: