κόναβος

[1480] κόναβος, , Geräusch, Getöse, Lärm; κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει ἀνδρῶν τ' ὀλλυμένων νηῶν ϑ' ἅμα ἀγνυμενάων Od. 10, 122; Hes. Th. 709; κόναβος χαλκοδέτων σακέων Aesch. Spt. 145; in Prosa tadelt es Luc. hist. conscr. 22 als poetisch.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: