κόπριος

[1483] κόπριος, auch κόπρειος, = κοπρικός; κ. ἀνήρ erkl. Suid. κοπρολόγος, κηπουρός; aber Ar. Equ. 900 mit komischer Anspielung auf einen Demos (s. nom. pr.), ein gemeines Schimpfwort, vgl. Scholl. u. Böckh Corp. Inscr. I p. 216.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1483.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: