κήλεος

[1430] κήλεος (καίω), brennend, flammend; τρίποδ' ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ Il. 18, 346; νῆας ἐνέπρησε πυρὶ κηλέῳ 22, 374; ähnl. Hes. Th. 865; in welchen Fällen überall κηλέῳ zweisylbig zu lesen ist. – Vgl. κήλειος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1430.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: