κήλησις

[1431] κήλησις, , das Bezaubern, Beschwichtigen, ἔχεων καὶ νόσων Plat. Euthyd. 290 a; Ergötzen, Täuschen, καὶ παραμύϑια Plat. a. a. O., vgl. Rep. X, 601 b; Sp., μελῶν εὐρυϑμίᾳ καὶ κηλήσει Luc. salt. 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1431.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: