κήξ

[1432] κήξ, κηκός, ἡ, ein Meervogel, auch κήϋξ u. καύηξ genannt, Seemöve; εἰναλίη Od. 15, 478, wo die Schol. es durch λάρος u. αἴϑυια erklären; vgl. noch Schol. Ar. Av. 251.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1432.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika