κήρινος

[1433] κήρινος, wächsern; πλάσμα Plat. Theaet. 197 d; ἐκμαγεῖον 191 c; ὀπώρα, d. i. der Honig, Alcm. Ath. XV, 648 b; – übertr., ϑωπεῖαι τοὺς ϑυμοὺς μαλάττουσαι κηρίνους ποιοῠσιν, weich wie Wachs machen, Plat. Legg. I, 633 d; ὑπολήψεις Arr. Epict. 3, 16, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1433.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: