κήρωμα

[1435] κήρωμα, τό, das von Wachs Gemachte od. damit Ueberzogene; – a) die mit Wachs überzogene Schreibtafel, vgl. Her. 7, 239. – b) ein Wachspflaster, Hippocr. – c) eine Salbe aus Wachs u. Oel, welche die Ringer brauchten, vgl. Plut. Sympos. 2, 4; auch die Palästra selbst, ἐν παλαίστραις καὶ κηρώμασιν, an seni 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1435.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: