κᾆτα

[1338] κᾆτα, = καὶ εἶτα, und dann, und darauf, bes. in der fragenden Bdtg des εἶτα, und dann? Ar. Equ. 713 u. öfter. Vgl. εἶτα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika