κῑβωτο-ποιός

[1436] κῑβωτο-ποιός, Kisten machend; Plut. de gen. Socr. 10; Poll. 7, 159.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1436.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: