κῑνησί-φυλλος

[1440] κῑνησί-φυλλος, das Laub bewegend, Schol. Il. 2, 632, Erkl. von εἰνοσίφυλλος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1440.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: