κῑνητής

[1440] κῑνητής, , der bewegt, in Bewegung setzt; καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτά Ar. Nubb. 1397; Aufrührer, καὶ καχέκται Pol. 28, 15, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1440.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: