κῑονίς

[1441] κῑονίς, ίδος, ἡ, dasselbe, bes. das Zäpfchen im Schlunde, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1441.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: