πάρδιον

[509] πάρδιον, τό, auch ἱππάρδιον, eine unbestimmte Thierart bei Arist. H. A. 2, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: